UEFA poinformowała oficjalnie, że Manchester City został ukarany wykluczeniem z gry w Lidze Mistrzów w dwóch nadchodzących sezonach (2020/2021 i 2021/2022). Dodatkowo UEFA ukarało Manchester City grzywną w wysokości 30 mln EUR

Manchester City został ukarany zakazem gry w Lidze Mistrzów na kolejne dwa sezony przez Uefę oraz grzywną w wysokości 30 milionów euro (25 milionów funtów) po tym, jak wprowadzili w błąd organ zarządzający europejską piłką nożną i złamali finansowe zasady fair play.

Manchester City zostało uznane za winne przez Urząd Kontroli Finansowej Uefa (CFCB) za fałszywe zawyżenie dochodów ze sponsoringu, gdy złożyli wnioski dotyczące procesu zgodności FFP. Stwierdzenie winy wynika z dochodzenia wywołanego publikacją „wyciekających” e-maili i dokumentów przez niemiecki magazyn Der Spiegel w listopadzie 2018

Manchester City już raz został ukarany za naruszenie Financial Fair Play. W 2014 roku klub został uarany grzywną w wysokości 49 mln funtów. Później kwotę zmniejszono do 18 mln funtów.

Co to jest Financial Fair Play (FFP)?

Przepisy finansowe UEFA Fair Play (FFP) zostały ustanowione, aby zapobiegać wydawaniu przez profesjonalne kluby piłkarskie więcej niż zarabiają. Przepisy przewidują sankcje wobec klubów, które przekraczają wydatki w ciągu kilku sezonów w ustalonych ramach budżetowych. Wdrożenie przepisów miało miejsce na początku sezonu piłkarskiego 2011–2012. Najcięższą karą jest dyskwalifikacja z zawodów europejskich. Inne kary: grzywny, wstrzymanie nagrody pieniężnej i zakazy transferu graczy.

W obliczu poważnych i pogarszających się warunków finansowych w europejskim klubowym futbolu Komitet Wykonawczy UEFA jednogłośnie zatwierdził koncepcję finansowego finansowego fair play dla dobra gry we wrześniu 2009 roku. Więcej informacji znajdziesz, przeszukując naszą mapę strony w zakładce „wiadomości”.Przepisy dotyczące finansowej fair play, wprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2010 r.Są okresowo aktualizowane (2012, 2015, 2018) w celu odzwierciedlenia zmian w piłce nożnej, chociaż podstawowe zasady i cele pozostają takie same:

• poprawa zdolności ekonomicznej i finansowej klubów, zwiększenie ich przejrzystości i wiarygodności;
• przywiązanie niezbędnej wagi do ochrony wierzycieli i dopilnowanie, aby kluby regulowały swoje zobowiązania z pracownikami, organami społecznymi / podatkowymi i innymi klubami punktualnie;
• wprowadzenie większej dyscypliny i racjonalności w finansach klubów piłkarskich;
• zachęcanie klubów do działania na podstawie własnych dochodów;
• zachęcanie do odpowiedzialnych wydatków na rzecz długoterminowej korzyści futbolu;
• w celu ochrony długoterminowej rentowności i trwałości europejskiej klubowej piłki nożnej.

Zasady są szczegółowo opisane w regulaminie dotyczącym licencjonowania klubów UEFA i finansowych zasad fair play , ale opierają się na dwóch głównych obszarach: zobowiązanie klubów do zachowania równowagi między wpływami a wydatkami (po raz pierwszy ocenione w sezonie 2013/14) oraz zobowiązanie klubów do wypełniania wszystkich zobowiązań dotyczących przeniesienia i płatności przez pracowników przez cały czas (po raz pierwszy oceniono latem 2011 r.).

Wyniki finansowe europejskich klubów poprawiały się w każdym z pięciu lat od wprowadzenia Financial Fair Play, przy znacznym wzmocnieniu bilansów klubów (podwojenie kapitału własnego netto), a zadłużenie netto do dochodów spadło z 65% do 35%. Fakty mówią same za siebie i odpowiadają wielu krytykom, którzy uważali projekt za zbyt ambitny i trudny do wdrożenia. Wyniki wyjaśniają również, dlaczego projekt nadal cieszy się niemal powszechnym wsparciem wśród interesariuszy piłkarskich.

Uważa się, że finansowa fair play w szczególności przyczyniła się do zmiany sytuacji finansów klubowych w piłce nożnej poprzez:

• Bezpośrednie ograniczenie niektórych z najbardziej nadmiernych klubów przynoszących straty, poprzez zawarcie 28 umów ugodowych mających na celu przywrócenie tych klubów do progu rentowności wiele spraw z konkretnymi ograniczeniami dotyczącymi przenoszenia i płac;
• Zapobieganie narastaniu długów poprzez zobowiązanie właścicieli lub akcjonariuszy ponad 50 klubów o mniejszych stratach do zebrania lub wniesienia nowego kapitału na pokrycie tych strat;
• zniechęcanie klubów do opóźniania płatności poprzez stosowanie surowych sankcji, w tym wykluczenie z rozgrywek klubowych UEFA;
• Tworzenie środowiska zachęcającego do nowych i ciągłych inwestycji właścicieli, przyciąganych przez odpowiednio regulowany rynek;
• Inspirowanie do wprowadzenia równoległych przepisów krajowych, opartych na zasadach finansowej fair play i dostosowanych do konkretnego środowiska;
• Zwiększenie uwagi opinii publicznej i mediów na temat finansów klubów, a tym samym zwiększenie odpowiedzialności dyrektorów i właścicieli klubów za prowadzenie klubów w sposób zrównoważony.