Apel na stronie Kuby Błaszczykowskiego na Facebooku:

Do Władz Polskiej Piłki.

Po wielu przeprowadzonych rozmowach z kolegami zawodnikami i przedstawicielami wszystkich zawodów polskiej piłki zwracam się z gorącą prośbą do osób zarządzających naszym sportem w Polsce, o przemyślenie ostatnich decyzji związanych z kontynuowaniem rozgrywek najwyższych lig piłkarskich.

W obliczu tak poważnego zagrożenia jakim jest koronawirus, na nas wszystkich spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. Nie tylko za zdrowie samych zawodników i członków sztabów ale także, a może nawet przede wszystkim, za ich rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.

W moim najgłębszym przekonaniu najlepszą obecnie decyzją byłoby zawieszenie rozgrywek na okres kilku tygodni, tak aby dać sobie czas na wypracowanie docelowej decyzji, przemyślanej i zgodnej z decyzjami władz państwowych i UEFA, które mają zapaść w najbliższym czasie.

Z poważaniem
Jakub Błaszczykowski

https://www.facebook.com/KubaBlaszczykowski/posts/2790437077671403?__xts__%5B0%5D=68.ARD8nma7w2Cb9jyo4EAELPxPU5qr0LusBGxNwMWhhGtofwM4_Y1IeIr6Ebw9jd4dq9OmxatN3_RFKVUG9XEzvtkegxd10UCbVlQL7qXeL2bh_uXX9vap2d3JiV7AgWXBL25YLUrz8cHHhzCbdGHU5g9PtrxaS8Ng42Vk1YVrEm_z3Y4w-MCJgFNrM4dWEvLDQQ2dBcouNyy9DlaERnJ6-PWI-7caM8Z-BYRtNxCESCIaV2SGd0VXVK6Rf0375JTg_zsTsqpLeLTQzrXPbW0dUBMn_vVwVsz_bN3LgoYCUND6YB1QJwvWXAEJ8gRoGKna9rskiEZIw3HND_ATHplGSA&__tn__=-R