Zakończył się etap negocjacji dotyczących redukcji wynagrodzeń zawodników I drużyny Arki Gdynia. Władze Arki Gdynia osiągnęły porozumienie ze wszystkimi piłkarzami w sprawie zmniejszenia wynagrodzeń.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA z końca marca, kluby były uprawnione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50 proc., jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT.

Uregulowanie zaległych wynagrodzeń nastąpi zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Radą Drużyny.

W poniedziałek drużyna w ramach przygotowań do restartu rozgrywek wyjedzie na zgrupowanie do Gniewina, gdzie będzie trenować na obiektach Hotelu Mistral Sport.

 

Tags: